จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเชิฐชวนจ้างบริการด้านการประชาสัมพันธ์บนสื่อดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

มิ.ย.

ประกาศเชิฐชวนจ้างบริการด้านการประชาสัมพันธ์บนสื่อดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

26/06/2561
140 View