จัดซื้อจัดจ้าง

ประกวดราคาซื้อจัดซื้ออุปกรณ์เครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบการสื่อสารพร้อมติดตั้งและขนย้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ก.ย.

ประกวดราคาซื้อจัดซื้ออุปกรณ์เครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบการสื่อสารพร้อมติดตั้งและขนย้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

13/09/2561
98 View