จัดซื้อจัดจ้าง

ประกวดราคางานจ้างพัมนาระบบอินทราเน็ต สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ก.พ.

ประกวดราคางานจ้างพัมนาระบบอินทราเน็ต สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

19/02/2561
422 View