จัดซื้อจัดจ้าง

ขอบเขตการดำเนินงาน จ้างประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ Online Application รองรับการสืบค้นเครื่องหมายรับรอง มอช. สาขาวิชาชีพธุรกิจเสริมสวย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ก.ย.

ขอบเขตการดำเนินงาน จ้างประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ Online Application รองรับการสืบค้นเครื่องหมายรับรอง มอช. สาขาวิชาชีพธุรกิจเสริมสวย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

18/09/2562
80 View