จัดซื้อจัดจ้าง

ประกวดราคาจ้างบริการด้านการประชาสัมพันธ์บนสื่อดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

มิ.ย.

ประกวดราคาจ้างบริการด้านการประชาสัมพันธ์บนสื่อดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

26/06/2561
147 View