จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดำเนินการจัดการประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานสมรรถนะความสามารถด้านการใช้ดิจิทัล (Digital Literacy) ด้วยเครื่องมือคอมพิวเตอร์สากล (IC3 Digital Literacy Certification) จำนวน 6,000 คน ปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

มี.ค.

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดำเนินการจัดการประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานสมรรถนะความสามารถด้านการใช้ดิจิทัล (Digital Literacy) ด้วยเครื่องมือคอมพิวเตอร์สากล (IC3 Digital Literacy Certification) จำนวน 6,000 คน ปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

20/03/2563
477 View