จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศรายชื่่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลการประเมินมาตรฐานทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีคัดเลือก

เม.ย.

ประกาศรายชื่่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลการประเมินมาตรฐานทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีคัดเลือก

22/04/2563
118 View