จัดซื้อจัดจ้าง

ประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารขาว-ดำ จำนวน 1 เครื่อง และเครื่องถ่ายเอกสารสี จำนวน 2 เครื่อง ระยะเวลา 36 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

พ.ย.

ประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารขาว-ดำ จำนวน 1 เครื่อง และเครื่องถ่ายเอกสารสี จำนวน 2 เครื่อง ระยะเวลา 36 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

20/11/2562
1,479 View