จัดซื้อจัดจ้าง

ประกวดราคาเช่ารถยนต์นั่งส่วนกลาง จำนวน 3 คัน ประจำปีงบประมาณ 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

พ.ค.

ประกวดราคาเช่ารถยนต์นั่งส่วนกลาง จำนวน 3 คัน ประจำปีงบประมาณ 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

02/05/2561
116 View