จัดซื้อจัดจ้าง

เปิดเผยราคากลางจัดทำมาตรฐานวิชาชีพคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาอาชีพธุรกิจค้าปลีกโดยวิธีคัดเลือก

มิ.ย.

เปิดเผยราคากลางจัดทำมาตรฐานวิชาชีพคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาอาชีพธุรกิจค้าปลีกโดยวิธีคัดเลือก

06/06/2557
393 View