จัดซื้อจัดจ้าง

เปิดเผยราคากลางโครงการพัฒนาฐานข้อมูลการให้บริการระบบคุณวุฒิวิชาชีพสู่ ศูนย์กลางข้อมูลเกี่ยวกับระบบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพ ปี 2557

ก.ค.

เปิดเผยราคากลางโครงการพัฒนาฐานข้อมูลการให้บริการระบบคุณวุฒิวิชาชีพสู่ ศูนย์กลางข้อมูลเกี่ยวกับระบบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพ ปี 2557

24/07/2557
137 View