จัดซื้อจัดจ้าง

จ้างที่ปรึกษาโครงการจัดทำเครื่องมือประเมินสมรรถนะมาตรฐานอาชีพเพิ่มเติม สาขาวิชาชีพการออกแบบแฟชั่น (ครั้งที่ 2)

ม.ค.

จ้างที่ปรึกษาโครงการจัดทำเครื่องมือประเมินสมรรถนะมาตรฐานอาชีพเพิ่มเติม สาขาวิชาชีพการออกแบบแฟชั่น (ครั้งที่ 2)

20/01/2560
99 View