จัดซื้อจัดจ้าง

จ้างที่ปรึกษาโครงการจัดทำเครื่องมือประเมินสมรรถนะมาตรฐานอาชีพเพิ่มเติม สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและดิจิตอลคอนเทนต์ (ICT) ระยะที่ 1 (สาขาซอฟต์แวร์และการประยุกต์ สาขาฮาร์ดแวร์ สาขาเครือข่ายความปลอดภัย และสาขาแอนิเมชั่น)

ม.ค.

จ้างที่ปรึกษาโครงการจัดทำเครื่องมือประเมินสมรรถนะมาตรฐานอาชีพเพิ่มเติม สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและดิจิตอลคอนเทนต์ (ICT) ระยะที่ 1 (สาขาซอฟต์แวร์และการประยุกต์ สาขาฮาร์ดแวร์ สาขาเครือข่ายความปลอดภัย และสาขาแอนิเมชั่น)

20/01/2560
97 View