จัดซื้อจัดจ้าง

ผลการสอบราคาจ้างผลิตสารคดีในรายการโทรทัศน์เพื่อสร้างการเรียนรู้กับมาตรฐานอาชีพและระบบคุณวุฒิวิชาชีพ

ก.ค.

ผลการสอบราคาจ้างผลิตสารคดีในรายการโทรทัศน์เพื่อสร้างการเรียนรู้กับมาตรฐานอาชีพและระบบคุณวุฒิวิชาชีพ

21/07/2558
139 View