จัดซื้อจัดจ้าง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรฯ จัดซื้อครุภัณฑ์อุตสาหกรรมการพิมพ์ สำหรับองค์กรรับรองที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการพิมพ์

มิ.ย.

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรฯ จัดซื้อครุภัณฑ์อุตสาหกรรมการพิมพ์ สำหรับองค์กรรับรองที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการพิมพ์

19/06/2558
56 View