ข่าวประชาสัมพันธ์

วีดีทัศน์

ก.พ.

คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถาบันฯ ร่วมถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

28.07.2564
1,025 View

ดร.นพดล ปิยะตระภูมิ ผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ พร้อมด้วย คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถาบันฯ ร่วมถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จ พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ 28 กรกฎาคม 2564 ณ สถานีโทรทัศน์วิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ (NBT)