ข่าวประชาสัมพันธ์

วีดีทัศน์

ก.พ.

เมืองแห่งมืออาชีพ

16.01.2564
2,167 View

“ใบประกาศจากภาครัฐ มีความสำคัญอย่างมาก ถ้าเรามีหน่วยงานรัฐการันตีว่าเรามีความสามารถระดับสากล เวลาจะเปิดร้าน ขยายร้าน ก็สามารถนำไปเป็นเครื่องยืนยันกับ ธนาคาร หรือสถาบันการเงินได้ การประเมินเหมือนการส่องกระจกให้เรารู้ตัวว่าเราอยู่ระดับไหน ควรจะเพิ่มเติมอะไร ให้สามารถต่อยอดในอาชีพตัวเองได้” สะอารีย์ จอแมมูนะ 'บังยี สะอารีย์ จอแมมูนะ' เจ้าของร้านยีโมเดิร์น จ.ยะลา เป็นอีก 1 คนในอาชีพที่ฝีมือชั้นครู แต่เป็นผู้ที่ไม่คิดจะหยุดพัฒนาตัวเอง พยายามพัฒนาทักษะ เรียนรู้เทคนิคการทำผมแบบใหม่ๆ ให้ทันยุคสมัย เพื่อการต่อยอดในอาชีพ และต่อยอดให้กับคนในพื้นที่ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ปัญหาให้กับวัยรุ่นที่ติดยาเสพติดใน 3 จังหวัดชายแดนใต้