ข่าวประชาสัมพันธ์

วีดีทัศน์

ก.พ.

การตั้งกล้องและขั้นตอนก่อนเริ่มถ่ายภาพ

08.07.2564
1,049 View

การตั้งกล้องและขั้นตอนก่อนเริ่มถ่ายภาพ