ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการเพื่อขอรับทุนสนับสนุนค่าธรรมเนียมการประเมินมาตรฐานอาชีพ และสมรรถนะสนับสนุนการทำงาน สำหรับองค์กรรับรอง ปี 67