มาตรฐานอาชีพและมาตรฐานสมรรถนะ

คณะกรรมการ ICB
สคช. ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาเพื่อการพัฒนากำลังคน เพื่อเป็นกลไกให้กับ กลุ่มผู้ประกอบการ / อุตสาหกรรม ในการพัฒนาและผลิตกำลังคนที่จะช่วยสร้างความมั่นใจได้ว่าบุคลากร ในอาชีพมีสมรรถนะที่เป็นไปตามความต้องการของภาคธุรกิจเพื่อนำไปสู่ผลิตภาพที่มีศักยภาพสูงและแข่งขันได้ในระดับสากล

การรับฟังความคิดเห็น

รับฟังความคิดเห็นเพื่อนำมาเป็นแนวทางการพัฒนาของสถาบัน

2021-11-23 11:52:49 By จักรกฤษณ์ มะโหฬาร
จะดาวโหลด

หลักสูตรที่สอดคล้องกับมาตรฐานอาชีพ/ มาตรฐานสมรรถนะ

ข่าวประชาสัมพันธ์

รวบรวมข่าวสารและกิจกรรมของสถาบัน

วีดีทัศน์

ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวของสถาบัน

จัดซื้อจัดจ้าง
 • ประกาศผู้ชนะจ้างที่ปรึกษาโครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม สาขาโภชนาการ โดยวิธีคัดเลือก
  11/01/2565
 • จ้างที่ปรึกษาโครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพการเดินเรือ ระยะที่ ๒ โดยวิธีคัดเลือก
  10/01/2565
 • สรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน ปี 2565 ประจำเดือนธันวาคม 2564
  04/01/2565
 • จ้างสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่โครงการประเทศไทยก้าวไกลสร้างอาชีพ เชื่อมตลาด เพิ่มรายได้เพื่อชุมชนมืออาชีพอย่างยั่งยืนด้วยระบบคุณวุฒิวิชาชีพ (From Professional to MSMEs) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  07/01/2565
 • จ้างที่ปรึกษาโครงการยกระดับสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ กลุ่มบุคลากรในระบบนิเวศอุตสาหกรรม โดยวิธีคัดเลือก
  07/01/2565
 • ยกเลิกประกาศราคาจ้างสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ภารกิจของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  04/01/2565
 • ประกาศผู้ชนะจ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาชุดฝึกอบรมการเรียนรู้ออนไลน์คู่มือการใช้งานสื่อการเรียนรู้ออนไลน์และสื่อการเรียนรู้ออนไลน์เพื่อพัฒนาสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ โดยวิธีคัดเลือก
  04/01/2565
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพเข้าสู่มาตรฐานสากล (ISO/IEC๑๗๐๒๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  04/01/2565
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ โดยวิธีคัดเลือก
  28/12/2564
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาโครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพเกษตรกรรม สาขาปศุสัตว์ โดยวิธีคัดเลือก
  28/12/2564
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)
ร่วมงานกับเรา
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
(องค์การมหาชน)
สนใจยื่นหลักฐานการสมัครงาน
ได้ด้วยตนเอง ส่งทาง E-mail: