เกี่ยวกับเรา

ก.ค.

สรุปจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ รายคณะ มีการประชุมทั้งหมด 9 ครั้ง ในรอบ 9 เดือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2559-มิถุนายน 2560

03/07/2560
52,565 View