เกี่ยวกับเรา

เม.ย.

สรุปจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ รายคณะ มีการประชุมทั้งหมด 6 ครั้ง ในรอบ 6 เดือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2559-มีนาคม 2560

11/04/2560
51,743 View