เกี่ยวกับเรา

การประชุมคณะกรรมการ

เม.ย.

สรุปจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ รายคณะ มีการประชุมทั้งหมด 6 ครั้ง ในรอบ 6 เดือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2559-มีนาคม 2560

11/04/2560
19,021 View