ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสารและกิจกรรม

เม.ย.

สคช. ก้าวสู่ปีที่ 11 จัดกิจกรรมทำบุญประจำปี 2565 มุ่งยกระดับกำลังแรงงานด้วยระบบคุณวุฒิวิชาชีพ

21.04.2565
5,106 View
สคช. ก้าวสู่ปีที่ 11 จัดกิจกรรมทำบุญประจำปี 2565 มุ่งยกระดับกำลังแรงงานด้วยระบบคุณวุฒิวิชาชีพ
นายนคร ศิลปอาชา ประธานกรรมการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ พร้อมนายสุรพล พลอยสุข ผู้อำนวยการสถาบันฯ นางสาววรชนาธิป จันทนู นางสาวจุลลดา มีจุล รองผู้อำนวยการสถาบันฯ นางสาวนฤมล พูลทรัพย์ ที่ปรึกษาประธานสถาบันฯ นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถาบันฯ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญเลี้ยงพระ ในกิจกรรมทำบุญประจำปี 2565 โดยได้นิมนต์พระสงฆ์จากวัดนาคปรก จำนวน 9 รูป ถวายภัตตาหารเพลพร้อมอาราธนาธรรม และแสดงธรรมเทศนา โดย พระเดชพระคุณพระกิตติโสภณวิเทศ เจ้าคณะแขวงปากคลองภาษีเจริญ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการทำงานและเพื่อความเป็นสิริมงคล
การก้าวเข้าสู่ปีที่ 11 ปีของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ได้เดินหน้าจัดทำมาตรฐานอาชีพกว่า 900 อาชีพ เพื่อให้ผู้ที่ผ่านการประเมิน ได้รับการรับรองด้วยประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพ เพื่อยืนยันถึงความสามารถ และสมรรถนะกำลังคน พร้อมส่งเสริมให้กำลังแรงงานของไทย มีโอกาสในการพัฒนาศักยภาพของตนเองให้เทียบเท่าระดับสากล
ข่าวอื่นที่น่าสนใจ