ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสารและกิจกรรม

พ.ย.

สคช. พบปลัด ศธ. มุ่งผลักดันนักเรียน และบุคลากรในสถานศึกษา มีโอกาสเข้าสู่ระบบคุณวุฒิวิชาชีพ

10.11.2565
913 View
สคช. พบปลัด ศธ. มุ่งผลักดันนักเรียน และบุคลากรในสถานศึกษา มีโอกาสเข้าสู่ระบบคุณวุฒิวิชาชีพ
นางปัทมา วีระวานิช กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ พร้อมด้วยนางสาวจุลลดา มีจุล รองผู้อำนวยการสถาบันฯ เข้าพบนายอรรถพล สังขวาสี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสรับตำแหน่งใหม่ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2565 ในการนี้ ได้มีการหารือความร่วมมือในการเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลด้านกำลังคนผ่าน E-Workforce Ecosystem Platform หรือ EWE พร้อมผลักดันและสนับสนุน ให้นักเรียนในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ และบุคลากรในสถานศึกษา ได้มีโอกาสเข้าใช้งาน E-Portfolio หรือแฟ้มสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส์ ที่เหมาะกับคนทำงานทุกเพศ ทุกวัย ที่ต้องการจัดเก็บข้อมูล ประวัติการศึกษา การอบรม และประสบการณ์ทำงานอย่างเป็นระบบ
นางสาวจุลลดา กล่าวว่า ที่ผ่านมาสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) หรือ สคช. ได้ทำงานร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในส่วนของอาชีวศึกษา และโรงเรียนเอกชนนอกระบบ โดยมีการส่งเสริมให้นำมาตรฐานอาชีพเป็นสารตั้งต้น ในการปรับหลักสูตรการเรียนการสอนให้มีความสอดคล้องกัน ทั้งนี้ ในปี 2566 จะมีการสนับสนุนให้นักเรียน นักศึกษา ที่สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรที่สอดคล้องกับมาตรฐานอาชีพ ได้มีโอกาสได้รับคุณวุฒิวิชาชีพ เพื่อเป็นการรับรองในการประกอบอาชีพ
นายอรรถพล กล่าวว่า พร้อมให้หน่วยงานภายใต้สำนักงานปลัดฯ ทั้งสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) และสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ใช้มาตรฐานอาชีพในการจัดหลักสูตรการฝึกอาชีพ เพื่อพัฒนาและเตรียมความพร้อมให้นักเรียน และนักศึกษา ก่อนก้าวเข้าสู่โลกของอาชีพ ทั้งนี้ ได้ฝากถึงแนวทางการพัฒนานักเรียนชายขอบ ที่ขาดโอกาสทางการศึกษา ให้สามารถเข้าถึงระบบคุณวุฒิวิชาชีพได้ เพื่อจะเป็นการโอกาส สร้างรายได้ สร้างหลักประกันให้กับเยาวชน และช่วยลดความเหลื่อมล้ำที่เกิดขึ้นในสังคมได้อีกทางหนึ่ง
นอกจากนี้ นางสาวจุลลดา ยังได้หารือกับ นายวัชรินทร์ ศิริพานิช ที่ปรึกษา บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด ถึงแนวทางการนำมาตรฐานอาชีพ ไปพัฒนากำลังคนในสถานประกอบการ ทั้งให้การยอมรับกระบวนการพัฒนาบุคลากรในสถานประกอบการ และการนำมาตรฐานอาชีพของ สคช. ไปใช้พัฒนากำลังคนในสถานประกอบการ เพื่อนำไปสู่การรับรองมาตรฐานอาชีพและการได้รับคุณวุฒิวิชาชีพ ซึ่งจะเป็นการเปิดโอกาสให้กำลังแรงงานมีความก้าวหน้าในอาชีพ ได้รับการเลื่อนขั้น เลื่อนตำแหน่ง สร้างความมั่นคงในอาชีพต่อไป
ข่าวอื่นที่น่าสนใจ