ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสารและกิจกรรม

มี.ค.

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ร่วมท้องถิ่นร้อยเอ็ด เปิดโลกคุณวุฒิวิชาชีพ เติมทักษะ ต่อยอดคุณภาพชีวิตคนเมืองข้าวหอม

21.03.2567
593 View
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ร่วมท้องถิ่นร้อยเอ็ด เปิดโลกคุณวุฒิวิชาชีพ เติมทักษะ ต่อยอดคุณภาพชีวิตคนเมืองข้าวหอม
นางสาววรชนาธิป จันทนู รองผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ นำทีมวิทยากรระดับแชมป์ประเทศไทย ร่วม ท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ด จัดกิจกรรมเปิดโลกคุณวุฒิวิชาชีพ อบรมฝึกทักษะทำมาหากินตามมาตรฐานอาชีพ ณ โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก จังหวัดร้อยเอ็ด ดัดแปลงวัตถุดิบพื้นถิ่นของขึ้นชื่อเมืองร้อยเอ็ดอย่างเข้าหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ วัตถุดิบจากโคกหนองนามาแปรรูปสร้างมูลค่าเพิ่ม เช่น เมนูลาบข้าวจี่ สบู่ข้าวหอมมะลิ นอกจากนี้ยังสอนพื้นฐานการทำกาแฟ เทคนิคการถ่ายรูปเพื่อการจำหน่ายสินค้า และเทคนิคการแต่งหน้าตามมาตรฐานอาชีพ เป็นการสร้างพื้นฐานต่อยอดให้เป็นอาชีพได้
โดยท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ด มีความต้องการเสริมทักษะทางอาชีพให้กับชาวบ้าน สร้างผลิตภัณฑ์ต่อยอดวัตถุดิบพื้นถิ่น สร้างรายได้ในชุมชน ซึ่งได้กระแสตอบรับจากชาวชุมชนเป็นอย่างดี เนื่องจากขาดองค์ความรู้ในการพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์จากวัตถุดิบในท้องถิ่น ซึ่งความรู้ที่ได้สามารถนำไปใช้ได้ในชีวิตประจำวัน ลดค่าใช้จ่าย และสร้างรายได้ในครอบครัวได้
ข่าวอื่นที่น่าสนใจ