ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสารและกิจกรรม

มี.ค.

ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรมหลักสูตรมาตรฐานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สอบ

01.03.2566
7,317 View
ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรมหลักสูตรมาตรฐานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สอบ 
-สาขาวิชาชีพธุรกิจบริการ อาชีพแม่บ้าน ระดับ 1
-สาขาการจัดการท่องเที่ยวในท้องถิ่น อาชีพนักเล่าเรื่องท้องถิ่น ระดับ 2
สมัครเข้าร่วมอบรม ได้ตั้งแต่วันนี้ – 10 มีนาคม 2566
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนงานประกันคุณภาพ 063-3733917 
ข่าวอื่นที่น่าสนใจ