ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสารและกิจกรรม

ก.ย.

สคช. เยือนสิงคโปร์ ร่วมเวที ICDL Digital Literacy Day โชว์ศักยภาพการพัฒนากำลังคนในอุตสาหกรรมดิจิทัล

07.09.2566
8,373 View

สคช. เยือนสิงคโปร์ ร่วมเวที ICDL Digital Literacy Day โชว์ศักยภาพการพัฒนากำลังคนในอุตสาหกรรมดิจิทัล

นางสาวจุลลดา มีจุล รักษาการผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ นำคณะเจ้าหน้าที่สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ร่วมงาน 2023 ICDL Digital Literacy Day และ ICDL Digital Challenge 2023 Award Ceremony ณ SIM Global Education, Singapore Institute of Management (SIM) ประเทศสิงคโปร์ พร้อมเป็นบรรยายพิเศษ เกี่ยวกับการขับเคลื่อนกำลังคนด้านอุตสาหกรรมดิจิทัล หัวข้อ Accelerating Digital Skill in Thailand -Good Practices and Challenges และระบบแพลตฟอร์มอัจฉริยะเพื่อการบริหารจัดการข้อมูลด้านกำลังคน และการพัฒนาสมรรถนะด้วยการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประเทศไทย E- Workforce Ecosystem Platform

จากนั้นได้เข้าศึกษาดูงานที่ SIM University Tour นำโดย SIM student Ambassadors และเข้าฟังบรรยาย"Digital Changes and Effects of Singapore Global Education" โดย Dr.Timothy Chan, Provorst of SIM Singapore Institute of Management, Global Education ทั้งนี้ จากการศึกษาดูงานดังกล่าว ได้เตรียมนำมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ ต่อการพัฒนาการทำงานของ สคช. ต่อไป

ข่าวอื่นที่น่าสนใจ