ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสารและกิจกรรม

เม.ย.

สคช.-ออมสิน ร่วมวงวางแผนแก้หนี้พนักงานกลุ่ม AAT Auto Alliance (Thailand) Co., Ltd. รองรับวิกฤติและเตรียมแผนเกษียณสุขด้วย 26 หลักสูตรสร้างอาชีพ

25.04.2565
3,714 View
สคช.-ออมสิน ร่วมวงวางแผนแก้หนี้พนักงานกลุ่ม AAT Auto Alliance (Thailand) Co., Ltd. รองรับวิกฤติและเตรียมแผนเกษียณสุขด้วย 26 หลักสูตรสร้างอาชีพ
22 เมษายน 2565 สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) นำโดยนางสาววรชนาธิป จันทนู รองผู้อำนวยการสถาบันฯ คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรม คลินิกแก้หนี้ ของ บริษัทออโต้ อัลลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (AAT) AutoAlliance (Thailand) Co.,Ltd จังหวัดระยอง เพื่อเป็นพี่เลี้ยงเสนอแนะแนวทางการวางแผนทางการเงิน พร้อมผลักดันให้เกิดการแก้ปัญหาหนี้สินครัวเรือนให้กลุ่มพนักงานของ AAT ซึ่งมีจำนวนกว่า 5,400 คน
นางสาววรชนาธิป ระบุว่า การลงพื้นที่ร่วมกับผู้แทนธนาคารออมสินในครั้งนี้เป็นไปตามแนวนโยบายผู้อำนวยการสถาบันฯ เพื่อเพิ่มช่องทางการสร้างงาน สร้างอาชีพให้กับกลุ่มพนักงาน AAT เนื่องจากการเป็นพนักงานประจำในยุคนี้อาจไม่เพียงพอให้อยู่รอดกับภาวะเศรษฐกิจสังคมในปัจจุบัน สคช. จึงได้มาร่วมวางแผนทั้งการบริหารทางการเงิน จัดกิจกรรมอบรม เพิ่มทักษะ นำไปสู่การให้การรับรองมาตรฐานอาชีพด้วยประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพกับพนักงาน AAT ซึ่งอยู่ในกลุ่มผู้ผลิต-ประกอบรถยนต์ ก็จะเป็นการเพิ่มทั้งโอกาสในการสร้างงาน การเพิ่มรายได้ และยังเพิ่มศักยภาพทางการเงินให้กับตัวบุคคลของพนักงาน AAT ด้วย
นายจักรกฤษณ์ พรหมสิทธิ์ ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายทรัพยากรบุคคล บอกว่า AAT มีแนวทางในการดึงพนักงานเข้าสู่กระบวนการบริหารจัดการทางการเงิน สร้างบัญชีครัวเรือนของตัวเอง เพื่อรองรับสถานการณ์วิกฤติต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น และวางแผนเพื่อการเกษียณในอนาคตอยู่แล้ว แต่จากการสำรวจในปี 2565 พบว่ามีกลุ่มที่ประสบปัญหาหนี้สินเกินกำลังไม่น้อยกว่า 300 ราย การจัดกิจกรรมโดยมี สคช. และธนาคารออมสิน ร่วมเป็นพี่เลี้ยงให้กับพนักงาน ก็จะเป็นการเพิ่มโอกาสในการปลดภาระหนี้ และสร้างอาชีพเสริมเพื่อสร้างรายได้ให้กับพนักงานเพิ่มขึ้นด้วย
นายสุทธิคุณ ศิริอนันต์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารผลิตภัณฑ์และการตลาดนโยบายรัฐ ธนาคารออมสิน ได้นำความรู้ทางด้านการเงิน "Financial Literacy" บริหารการเงินอย่างไร ให้มีความสุข Happy Money เข้ามาจับกลุ่มพูดคุยกับพนักงาน AAT ซึ่งมีความรู้ทั้งด้านการออม การลงบัญชีครัวเรือนรายรับ-รายจ่าย ภัยจากหนี้นอกระบบ การแนะนำการรวมหนี้เป็นก้อนเดียว และแนวทางการฟื้นฟูเยียวยา รวมทั้งแนวทางการบริหารชีวิตด้วยหลักการเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9 ซึ่งตอบโจทย์ในทุกสถานการณ์ที่คนไทยต้องเผชิญ จากการพูดคุยในกลุ่มย่อยจำนวน 22 ราย พบเกินครึ่งที่เกิดปัญหารายได้ไม่พอกับการชำระหนี้ ซึ่งเป็นปัญหาที่พบโดยทั่วไป เบื้องต้นคาดว่าจะใช้เวลาราว 1 เดือน ในการวิเคราะห์เพื่อหาทางแก้ปัญหาให้กับพนักงานกลุ่มนี้ได้
ทั้งนี้ สคช. ยังได้เยี่ยมชมกระบวนการผลิตรถยนต์โรงงาน AAT ซึ่งเป็นฐานการผลิตรถยนต์ที่ทันสมัยแห่งหนึ่งของโลก ด้วยการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาช่วยในการผลิต พร้อมได้พูดคุยวางแผนหารือแนวทางในการรับรองความสามารถกำลังคนในกลุ่ม AAT ซึ่งเป็นการการันตีจากหน่วยงานภาครัฐว่ามีศักยภาพในการทำงานไม่ยิ่งหย่อนไปว่าเทคโนโลยี นอกจากนี้ยังเตรียมจัดกิจกรรมอบรมกว่า 26 หลักสูตรให้กับพนักงานกว่า 700 คน ที่ให้ความสนใจในการพัฒนาตัวเองเพื่อสร้างอาชีพเสริมด้วย
ข่าวอื่นที่น่าสนใจ