ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสารและกิจกรรม

มี.ค.

สคช. เสริมแรง Up-Skill บุคลากรผู้ให้บริการ ภาคการท่องเที่ยวภูเก็ต เตรียมตัวรับนักท่องเที่ยว ช่วงซัมเมอร์

23.03.2565
4,623 View
สคช. เสริมแรง Up-Skill บุคลากรผู้ให้บริการ ภาคการท่องเที่ยวภูเก็ต เตรียมตัวรับนักท่องเที่ยว ช่วงซัมเมอร์
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) หรือ สคช. เปิดกิจกรรม Skill Advantage Management เพื่อให้หน่วยงานภาคการท่องเที่ยว จังหวัดภูเก็ต ประกอบไปด้วย นายกสมาคมโรงแรมไทยภาคใต้ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต นายกสมาคมสปาเพื่อสุขภาพภูเก็ต ประธานครัวเชฟจิตอาสาภาคใต้ จังหวัดภูเก็ต นายกสมาคมผู้ประกอบการนำเที่ยว จังหวัดภูเก็ตนายกสมาคมโรงแรมหาดป่าตอง นายกสมาคมโรงแรมหาดกะตะกะรน และผู้บริหาร ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว จังหวัดภูเก็ต ได้ร่วมกันพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวให้มีศักยภาพ เพื่อเตรียมต้อนรับฤดูกาลท่องเที่ยว ในช่วงซัมเมอร์นี้
นางสาววรชนาธิป จันทนู รองผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ กล่าวระหว่างการเป็นประธานเปิดงานว่า อยากให้ผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต ได้มีส่วนสำคัญในสนับสนุนบุคลากรภาคการท่องเที่ยวในสถานประกอบการ ให้มีการพัฒนาความรู้ และทักษะ พร้อมสนับสนุนบุคลากรในอาชีพที่มีคุณภาพ เข้าสู่การประเมินฯ ตามมาตรฐานอาชีพ กับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ เพื่อให้ได้รับรองฯ พร้อมผลักดันให้มีความก้าวหน้าในอาชีพ โดย สคช. มีหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรภาคการท่องเที่ยวในหลากหลายสาขา อาทิ อาชีพที่เกี่ยวข้องกับสปา อาชีพการบริหารงานบุคคล พนักงานต้อนรับของโรงแรม รวมไปถึงแม่บ้านและช่างซ่อมบำรุง ที่ไม่เพียงจะช่วยยกระดับมาตรฐานกำลังคนในทุกอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเท่านั้น แต่จะช่วยสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยว ให้ได้รับการบริการ ที่มีคุณภาพ ปลอดภัยและเป็นไปตามมาตรฐานสากลอีกด้วย
กิจกรรมในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรครั้งนี้ มีนายชญตว์ พรภัทร นักฝึกอบรม ผู้บรรยายด้านการบริหาร และการจัดการธุรกิจ ได้มาถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการภายในโรงแรม สำหรับผู้บริหาร พร้อมแนวทางการนำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพไปปรับใช้ในสถานประกอบการ จากนายพิบูลย์ ธาระพุทธิ ประธานสถาบันรับรองคุณวุฒิวิชาชีพทรัพยากรบุคคลประเทศไทย (HRCI) สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย (PMAT) เพื่อให้สถานประกอบการที่มีความสนใจได้เตรียมตัวสำหรับการผลักดันให้กำลังคนในสถานประกอบการได้รับการพัฒนาอย่างมีมาตรฐาน
สำหรับกิจกรรม Skill Advantage Management เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว จังหวัดภูเก็ต ในครั้งนี้ เกิดขึ้นต่อเนื่องจากการที่สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ได้ลงพื้นที่จัดกิจกรรม สร้างเสน่ห์ภูเก็ต เมืองปลอดภัย เที่ยวไปกับมืออาชีพ เมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา โดยมีการจัดอบรมในอาชีพบาริสต้า และการเสวนากับหน่วยงานภาคการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต เพื่อเจาะลึกการท่องเที่ยว ด้วยมาตรฐานความปลอดภัย เพื่อสร้างความเชื่อมั่น ให้นักท่องเที่ยวมาแล้ว โดยหลังจากนี้ สคช. ยังเตรียมยกทัพ ผู้เชี่ยวชาญลงพื้นที่จริง เพื่อต่อยอด เสริมทักษะ ในอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต อีกครั้ง โดยเริ่มตั้งแต่ต้นทาง ไปจนถึงปลายทาง เพื่อผลักดันให้ภูเก็ต ก้าวไปสู่ความเป็นเมืองแห่งมืออาชีพต่อไป
ข่าวอื่นที่น่าสนใจ