ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสารและกิจกรรม

มี.ค.

สคช. หารือความร่วมมือ ฝ่ายการศึกษาและฝ่ายพาณิชย์ สถานเอกอัครราชทูตนิวซีแลนด์

27.03.2566
5,112 View

นางสาวจุลลดา มีจุล รองผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ หารือความร่วมมือกับฝ่ายการศึกษาและฝ่ายพาณิชย์ สถานเอกอัครราชทูตนิวซีแลนด์ ประจำประเทศไทย และ Mr. Jim So ผู้อำนวยการ Skills Consulting Group เพื่อหาแนวทางการพัฒนาหลักสูตรที่สอดคล้องกับมาตรฐานอาชีพ  เพื่อให้ผู้เรียนชาวไทยได้รับประกาศนียบัตรจากนิวซีแลนด์และประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพเมื่อสำเร็จการศึกษา  ในการนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯและ Skills Consulting Group  มีความสนใจในมาตรฐานอาชีพผู้ดูแลผู้สูงอายุ และจะร่วมกันศึกษาแนวทางการจัดทำหลักสูตรตามมาตรฐานอาชีพ  การสนับสนุนให้ผู้เรียนได้ฝึกงานและเรียนในนิวซีแลนด์ รวมถึงการเก็บสะสมผลลัพธ์การเรียนรู้และประสบการณ์ในนิวซีแลนด์  เพื่อเทียบโอนประสบการณ์และขอรับคุณวุฒิวิชาชีพ นอกจากนี้ ยังได้ศึกษาแนวทางร่วมกันพัฒนา E-Workforce Ecosystem (EWE) Platform ด้วยการนำหลักสูตรออนไลน์ของนิวซีแลนด์มาเชื่อมโยงใน EWE อีกด้วย

ข่าวอื่นที่น่าสนใจ