ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสารและกิจกรรม

มี.ค.

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ร่วมท้องถิ่นเพชรบูรณ์ เปิดโลกคุณวุฒิวิชาชีพ เติมทักษะคนเมืองมะขามหวาน ต่อยอดคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

06.03.2567
1,118 View
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ร่วมท้องถิ่นเพชรบูรณ์ เปิดโลกคุณวุฒิวิชาชีพ เติมทักษะคนเมืองมะขามหวาน ต่อยอดคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ร่วมองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ จัดกิจกรรมเปิดโลกคุณวุฒิวิชาชีพ อบรมฝึกทักษะทำมาหากินตามมาตรฐานอาชีพ ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ดัดแปลงวัตถุดิบพื้นถิ่นอย่างมะขามหวาน น้ำผึ้ง ให้เป็นเมนูอาหาร และผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด การสร้างพื้นฐานต่อยอดให้เป็นอาชีพได้ สอดรับนโยบายซอฟต์พาวเวอร์ ของรัฐบาล สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับวัตถุดิบท้องถิ่นอย่างสร้างสรรค์ รวมถึงช่องทางและเทคนิคการจำหน่ายทำการตลาดเพื่อสร้างรายได้ โดยท้องถิ่นเพชรบูรณ์ มีความต้องการเสริมทักษะทางอาชีพให้กับชาวบ้าน สร้างผลิตภัณฑ์ส่งเสริมการท่องเที่ยว สร้างรายได้ในชุมชน รองรับการท่องเที่ยวหลังยูเนสโก ประกาศให้ เมืองโบราณศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม แหล่งที่ 4 ของไทย และเป็นมรกดโลกแห่งที่ 7 ของประเทศไทย
นายอัครเดช ทองใจสด นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ เปิดเผยว่า จังหวัดเพชรบูรณ์มีจำนวนนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวเพชรบูรณ์ปีละไม่ต่ำกว่า 2 ล้านคน และมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น ที่ผ่านมาจังหวัดมีผลิตภัณฑ์ต่างๆ หลายอย่าง มีสินค้าที่อยากทำ อยากขายแต่ไม่มีความรู้ ไม่ทราบว่าหัวใจการผลิตที่จะทำให้ขายได้ ความร่วมมือกับสถาบันคุณวุฒิ จึงจะเป็นช่องทาง เป็นโอกาสให้คนเพชรบูรณ์ได้เรียนรู้ช่องทางต่างๆ ซึ่งอาจจะได้อาชีพใหม่ให้ตัวเอง หรือเป็นอาชีพให้ลูก ให้ครอบครัว ที่จะสร้างรายได้เพิ่มขึ้น โดย อบจ. พร้อมประสานสถาบันเพื่อเจาะลึกไปแต่ละสาขาอาชีพอื่นๆ เพิ่มเติมด้วย
นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้ชาวเพชรบูรณ์มีช่องทางการพัฒนาความรู้ ความสามารถ และทักษะตามมาตรฐานอาชีพผ่านแพลตฟอร์มการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง EWE ที่ล่าสุดเตรียมแจกคูปองสนับสนุนการพัฒนาตนเอง รีสกิล อัปสกิล เข้าอบรมฟรีๆ ไม่มีค่าใช้จ่าย แต่ได้ยกระดับความรู้ความสามารถ โดยความร่วมมือกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ จะเป็นการสร้างต้นแบบการฝึกอบรมอาชีพร่วมกับหน่วยงานส่วนท้องถิ่นเพื่อตอบโจทย์การพัฒนาทักษะการประกอบอาชีพที่เหมาะสมกับคนในท้องถิ่นชุมชน ส่งเสริมให้เกิดการสร้างทักษะในการประกอบอาชีพที่ตรงตามมาตรฐานอาชีพ และนำไปสู่การรับรองคุณวุฒิวิชาชีพต่อไป อันจะเป็นการรองรับการพัฒนาศักยภาพชุมชนและการปรับตัวของ SMEs สู่การแข่งขันในตลาดด้วย
ข่าวอื่นที่น่าสนใจ