ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสารและกิจกรรม

ธ.ค.

มืออาชีพกับ สคช. มีเฮ!! ธ.ออมสิน เปิดลงทะเบียน สินเชื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ

08.12.2564
4,878 View

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) หรือ สคช. (TPQI) ร่วมกับธนาคารออมสิน ดันผู้ผ่านการอบรม - ประเมิน ถือประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพอยู่ในมือ เข้าถึงสินเชื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ 

นางสาววรชนาธิป จันทนู รองผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ เปิดเผยแนวทางการดำเนินงานร่วมกับ ธนาคารออมสิน หลังคณะรัฐมนตรีมีมติให้ธนาคารออมสินปล่อยสินเชื่อวงเงิน 5,000 ล้านบาท ในโครงการสินเชื่อ สร้างงาน สร้างอาชีพ ซึ่งผู้ที่ผ่านการประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ ได้รับประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพ หนังสือรับรองมาตรฐานอาชีพ และวุฒิบัตรการอบรม กับ สคช. สามารถนำไปใช้เป็นเอกสาร หลักฐานประกอบการลงทะเบียนเพื่อยื่นขอสินเชื่อในโครงการนี้ได้ทันที และถือเป็นแต้มต่อพิเศษในการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อเนื่องจากเป็นผู้ที่ได้รับการรับรองอาชีพจากหน่วยงานภาครัฐ โดยโครงการนี้นับเป็นการต่อยอดความร่วมมือระหว่าง สคช. และธนาคารออมสิน ในการยกระดับความสามารถของคนในอาชีพ ให้เพิ่มทั้งทักษะ ความสามารถ และมีแหล่งเงินทุนต่อยอดในเส้นทางอาชีพ ซึ่งก่อนหน้านี้ธนาคารออมสินได้อนุมัติ “สินเชื่อเพื่อมืออาชีพ” ให้กับผู้ที่ผ่านการประเมินฯ เป็นมืออาชีพกับ สคช. มาแล้ว 7,400 ราย วงเงินกว่า 2,000 ล้านบาท ทั้งนี้ สคช. ยังมีความร่วมมือกับธนาคาร SME D Bank และบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เพื่อส่งเสริม สร้างโอกาสต่อยอดทางธุรกิจด้วยวงเงินสินเชื่อให้กับคนมืออาชีพด้วย

“สคช. และธนาคารออมสิน ยังได้เตรียมหลักสูตรการฝึกอบรมตามมาตรฐานอาชีพ ผ่านระบบ Virtual Classroom เพื่อเป็นการส่งเสริมผู้ที่อยู่ในอาชีพได้เข้ารับการฝึกอบรม ได้เพิ่มยกระดับความสามารถ และเพิ่มศักดิ์ศรีในอาชีพด้วยการเข้าสู่กระบวนการประเมินฯ เพื่อรับประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพ และได้รับการันตีว่าเป็นผู้ที่มีความสามารถ มีทักษะ ฝีมือการทำงานอย่างมีมาตรฐานตามที่สากลให้การยอมรับ” นางสาววรชนาธิป รองผู้อำนวยการ สคช.

สำหรับหลักเกณฑ์ประกอบการพิจารณาขอสินเชื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ จากธนาคารออมสิน ผู้ที่ผ่านการประเมินเป็นมืออาชีพกับ สคช. ประกอบไปด้วยอาชีพ “ช่าง” ทุกประเภท อาทิ ช่างปูน ช่างแอร์ ช่างไฟฟ้า ช่างเชื่อม ช่างซ่อมอุปกรณ์ต่างๆ ผู้ประกอบอาชีพเสริมสวย ตัดผม เป็นต้น และ ผู้ที่ไม่ใช่ช่าง เช่น จำหน่ายสินค้า online การดูแลผู้สูงอายุ/ผู้ป่วยติดเตียง การจัดดอกไม้ เป็นต้น ผู้ประกอบการร้านค้าแฟรนไชส์ และผู้ประกอบการขนาดเล็กที่มีสถานที่จำหน่ายที่แน่นอน สามารถยื่นขอสินเชื่อ วงเงินกู้ไม่เกิน 300,000 บาท/ ต่อราย โดยสามารถแจ้งยื่นความประสงค์ขอสินเชื่อได้ถึง 30 กันยายน 2565 ผู้ที่สนใจเข้ารับการประเมินเป็นมืออาชีพกับ สคช. พร้อมรับใบรับรองการยื่นขอสินเชื่อ สามารถตรวจสอบรายละเอียดได้ที่ www.tpqi.go.th หรือโทรสอบถามทาง call center 063-373-3926

ข่าวอื่นที่น่าสนใจ