ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสารและกิจกรรม

พ.ย.

สคช. – DEPA หารือบูรณาการใช้ BlockChain ในระดับองค์กรภาครัฐ

28.11.2565
619 View

สคช. – DEPA หารือบูรณาการใช้ BlockChain ในระดับองค์กรภาครัฐ

นายสุรพล พลอยสุข ผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ พร้อมด้วยนางสาวจุลลดา มีจุล รองผู้อำนวยการสถาบันฯ พูดคุยหารือร่วมกับ ดร.ภาสกร ประถมบุตร รองผู้อำนวยการ กลุ่มงานโครงการพิเศษและศูนย์พัฒนาดิจิทัลและนวัตกรรม สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) ถึงแนวทางการบูรณาการเทคโนโลยี BlockChain กับการประยุกต์ใช้ในระดับองค์กรภาครัฐ ซึ่งเทคโนโลยี BlockChain จะเข้ามาใช้ในการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลส่วนบุคคล โดยการเข้ารหัสข้อมูลจะช่วยในการประมวลผลสามารถตรวจสอบและยืนยันได้ว่าข้อมูลที่ถูกบันทึกในระบบของแพลตฟอร์มเป็นข้อมูลจริง มีความถูกต้อง และน่าเชื่อถือ ซึ่งสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับระบบการตรวจสอบยืนยันตัวตนสำหรับประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพในอนาคตได้

ข่าวอื่นที่น่าสนใจ