ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสารและกิจกรรม

ก.ย.

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ขยายเครือข่าย จับมือ ม.อีสเทิร์นเอเชีย Log In แพลตฟอร์ม EWE เพื่อร่วมกันพัฒนากำลังคนของประเทศ

11.09.2566
7,548 View

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ขยายเครือข่าย จับมือ ม.อีสเทิร์นเอเชีย Log In แพลตฟอร์ม EWE เพื่อร่วมกันพัฒนากำลังคนของประเทศ

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) หรือ สคช. จับมือ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ลงนามบันทึกข้อตกลงความเข้าใจความร่วมมือ การส่งเสริมการพัฒนากำลังคนผ่านระบบคุณวุฒิวิชาชีพและระบบ E-Workforce Ecosystem โดยมีนางสาวจุลลดา มีจุล รักษาการผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ พร้อมด้วย ดร.โชติรัส ชวนิชย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย เป็นผู้จรดปากกาลงนาม มีนางสาววรชนาธิป จันทนู รองผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ และ ดร.สุชัย พงษ์พากเพียร รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารจากทั้ง 2 ฝ่ายร่วมเป็นสักขีพยาน

นางสาวจุลลดา กล่าวว่า ภายใต้ความร่วมมือของทั้งสองหน่วยงาน จะเป็นอีกครั้งในการสร้างความเข้มแข็งให้กับกำลังคน ในการร่วมกันเชื่อมโยงคุณวุฒิวิชาชีพกับคุณวุฒิการศึกษา พร้อมวิเคราะห์หลักสูตรการศึกษาเพื่อพัฒนาให้เป็นหลักสูตรที่สอดคล้องตามมาตรฐานอาชีพ ที่นักศึกษาสามารถสั่งสมสมรรถนะการเรียนรู้ Competency Credit Bank ที่ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้ได้รับคุณวุฒิวิชาชีพ พร้อมทั้งสนับสนุนให้มีการประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ ตลอดจนส่งเสริมการเข้าใช้งานระบบ E-Portfolio ซึ่งในอนาคตจะมีระบบ E-Coupon ที่จะช่วยสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม Up-skill Re-skill อีกด้วย ซึ่งทั้งหมดนี้ ถูกรวบรวมไว้บน E-Workforce Ecosystem เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต Life Long Learning ซึ่งไม่ว่าจะอยู่ในวัยเกษียณ ก็จะมีความรู้ติดตัว เป็นผู้สูงวัยที่มีความตื่นตัว ทันโลกทันสมัยตลอดเวลา

อธิการบดีมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย กล่าวว่า แนวทางของ สคช. เป็นการพัฒนากำลังคนที่ตอบโจทย์เทรนด์ของปัจจุบัน โดยเฉพาะบุคลากรในภาคอุตสาหกรรม และพาณิชยกรรม ที่ส่วนใหญ่แล้วเรียนจบ จะไม่ได้ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น แต่จะมองหาการรับรองในวิชาชีพ ซึ่งจะเป็นการลดภาระค่าใช้จ่าย ขณะที่เป็นไปตามเทรนด์สากลที่มีการรับรองจากหน่วยงานภาครัฐ ความร่วมมือในครั้งนี้ จะช่วยเพิ่มศักยภาพ ให้กับนักศึกษาของมหาวิทยาลัย พร้อมเข้าสู่โลกของการทำงานในอนาคตต่อไป

ข่าวอื่นที่น่าสนใจ