ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสารและกิจกรรม

ก.พ.

ประกาศอนุกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

02.02.2566
176 View

ประกาศอนุกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

ด้วยสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน)  โดยย่อว่า สสปท. มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน)

เอกสารแนบ
ข่าวอื่นที่น่าสนใจ