ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสารและกิจกรรม

พ.ค.

สคช. ขยายฐานเครือข่ายการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพกลุ่มงานศิลปหัตถกรรม รองรับการขับเคลื่อนนโยบาย Soft Power

30.05.2567
328 View
สคช. ขยายฐานเครือข่ายการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพกลุ่มงานศิลปหัตถกรรม รองรับการขับเคลื่อนนโยบาย Soft Power
นางสาววรชนาธิป จันทนู รองผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ เยี่ยมชมและหารือผู้ประกอบการด้านศิลปหัตถกรรมในงาน FOLKSCRAFT REUNION : Slow Fashion Market ถึงแนวทางการยกระดับผู้ประกอบอาชีพในกลุ่มงานศิลปหัตถกรรมให้ได้การรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ ซึ่งสถาบันมีมาตรฐานอาชีพในสาขาอนุรักษ์งานศิลปหัตถกรรมและงานพื้นบ้าน สาขาผ้าทอ สาขางานเครื่องปั้นดินเผา งานเครื่องจักสาน งานเซรามิก โดยการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพเป็นการรับรองความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในอาชีพ รวมถึงมีโอกาสเติมทุนจากสถาบันการเงินพันธมิตรอย่างธนาคารออมสิน SME D Bank และที่ปรึกษาด้านการลงทุนอย่าง บสย. ซึ่งผู้ประกอบการในงานได้ให้ความสนใจการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพที่เป็นการการันตีคุณภาพงานฝีมือของคนไทย เนื่องจากผู้ประกอบการในงานทั้งหมดเป็นกลุ่มที่ทำงานกับชุมชนในพื้นที่ตามความความโดดเด่นของทรัพยากรและวัฒนธรรม สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มได้จากงานฝีมือ หรืองานคราฟต์ ซึ่งเป็นการต่อยอดภูมิปัญญาของคนไทยที่ถ่ายทอดเรื่องราววิถีวัฒนธรรมในพื้นถิ่นออกมาเป็นงานศิลปหัตถกรรม ซึ่งวิถีท้องถิ่นจะอาศัยช่วงฤดูว่างจากการทำเกษตรซึ่งเป็นอาชีพหลัก มาทำงานหัตถกรรมเป็นอาชีพเสริม การรับรองคุณภาพให้กับผู้ประกอบอาชีพจึงเป็นเสมือนเครื่องการันตีคุณภาพให้กับนักท่องเที่ยวและผู้เสพงานคราฟต์ โดยต้องยอมรับว่างานคราฟต์เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่า สามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจมูลค่าสูงให้กับประเทศและเป็นอาชีพที่ตอบโจทย์การขับเคลื่อนนโยบาย Soft Power ของรัฐบาลด้วย
ข่าวอื่นที่น่าสนใจ