ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสารและกิจกรรม

มิ.ย.

สคช. ร่วมเปิด สถาบันเส้นทางสายไหม จิ้นปู้ ประเทศไทย ผลักดันคนในอาชีพ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันระดับสากล

21.06.2565
10,700 View
สคช. ร่วมเปิด สถาบันเส้นทางสายไหม จิ้นปู้ ประเทศไทย ผลักดันคนในอาชีพ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันระดับสากล
นางสาววรชนาธิป จันทนู รองผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ร่วมแสดงความยินดี ในพิธีเปิดสถาบันเส้นทางสายไหม จิ้นปู้ ประเทศไทย (Thailand Jinbu Ocean Silk Road Institute Opening Ceremony) เพื่อส่งเสริมสนับสนุนความร่วมมือในการพัฒนากำลังคน การศึกษา ทักษะอาชีพ ความรู้ วิทยาการใหม่ๆ รวมไปถึงสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทย-จีน ในรูปแบบของกิจกรรมโครงการต่าง ๆ ภายใต้ความร่วมมือ ระหว่างหน่วยงาน องค์กรทั้งในและต่างประเทศ ครอบคลุม ทั้งภาครัฐและเอกชน โดยมีอาจารย์ไห่ หยาง รองประธานกรรมการบริหาร และนายพีรศักดิ์ รัตนะ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เป็นประธานในพิธี ท่ามกลางผู้บริหาร และตัวแทนจากภาคการศึกษาทั้งภาครัฐ และเอกชน เข้าร่วมแสดงความยินดี อาทิ นายมณฑล ภาคสุวรรค์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวะศึกษา ดร.อาทิตยา ปัญญา ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้แทนสมาคมหอการค้าไทยจีน นักธุรกิจไทยจีน ผู้แทนผู้ทรงคุณวุฒิด้านภาษาและวัฒนธรรมจีน ผู้แทนมหาวิทยาลัยในเครือข่าย รวมถึงผู้แทนจากโรงเรียนในความร่วมมือ
นางสาววรชนาธิป กล่าวว่า สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) หรือ สคช. มีความยินดีเป็นอย่างมาก ในโอกาสที่ได้มีการจัดตั้งสถาบันเส้นทางสายไหม จิ้นปู้ ประเทศไทย ซึ่งที่ผ่านมา สคช. ได้ร่วมงาน กับโรงเรียนภาษาและวัฒนธรรม ก้าวหน้า อาจารย์ไห่ หยาง มาอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากเห็นความสำคัญของภาษาและวัฒนธรรมจีน ที่จะส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงในโลกยุคใหม่ ขณะที่ความก้าวหน้าด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมของจีน ซึ่งถือได้ว่าเป็นระดับแนวหน้าของโลก ซึ่งการจัดตั้งสถาบันฯ ในครั้งนี้ จะเป็นการตอกย้ำให้และส่งเสริมให้เกิดการพัฒนา ต่อยอดของเยาวชนไทย รวมผู้ประกอบอาชีพในหลากหลายสาขา โดยจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของบุคลากรในอาชีพ และเพิ่มขีดความสามารถทางด้านธุรกิจ อุตสาหกรรม รวมไปถึงภาคการลงทุนอีกด้วย
การเปิดสถาบันเส้นทางสายไหม จิ้นปู้ ประเทศไทย ถือเป็นสถาบันเส้นทางสายไหม แห่งที่ 2 ในประเทศไทย โดยได้รับการสนับสนุนในการจัดตั้ง จาก Mrs.Lan Jingjing อธิบดีกรมความสัมพันธ์ทางการศึกษา และความร่วมมือนานาชาติ มณฑลเจ้อเจียง และ Mr.Yan Xiaojun เลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์ ประจำมหาวิทยาลัยเจ้อเจียง โอเชี่ยน ซึ่งได้เล็งเห็นถึงผลงานและการดำเนินงานทางด้านการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษา และวัฒนธรรมจีน รวมถึงพัฒนาส่งเสริมความร่วมมือไทย-จีนในมิติต่าง ๆ นำมาซึ่งประโยชน์สูงสุดต่อทั้งสองประเทศต่อไป
ข่าวอื่นที่น่าสนใจ