ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสารและกิจกรรม

ก.พ.

สคช. จับมือ JMAM ลงนาม MOU พัฒนากำลังคนด้านการบริหารในสายการผลิต รองรับการเคลื่อนย้ายแรงงาน

04.02.2565
2,290 View

สคช. จับมือ JMAM ลงนาม MOU พัฒนากำลังคนด้านการบริหารในสายการผลิต รองรับการเคลื่อนย้ายแรงงาน

นายนคร ศิลปอาชา ประธานกรรมการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ พร้อมด้วย Mr. Takashi Hasegawประธานกรรมการบริษัท JMA Management Center Inc. หรือ JMAM ประเทศญี่ปุ่น เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) หรือ สคช. และ JMA Management Center Inc. (JMAM) ประเทศไทย ในการร่วมกันพัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านการบริหารในสายการผลิต โดยมีนายสุรพล พลอยสุข ผู้อำนวยการสถาบันฯ และ Mr. Atsushi Taniguchi กรรมการผู้จัดการ JMAM ประเทศไทย เป็นผู้จรดปลายปากกา ผ่านทางระบบออนไลน์ ท่ามกลางคณะผู้บริหารจากสถาบันฯ และ ผู้บริหารจาก JMAM ประเทศไทย และผู้แทนสถาบันเสริมสร้างขีดความสามารถมนุษย์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมเป็นสักขีพยาน

นายนคร กล่าวในการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯ ครั้งนี้ว่า สคช. และ JMAM ประเทศไทย ได้เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพื่อรองรับการพัฒนาประเทศด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีขั้นสูง โดยเฉพาะบุคลากรที่อยู่ในสายการผลิตของประเทศไทย ความร่วมมือในครั้งนี้ จะเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญ ที่ทั้งสองหน่วยงานจะได้นำศักยภาพมาร่วมกันส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่อยู่ในสายการผลิตด้วยระบบคุณวุฒิวิชาชีพ ที่ตอบสนองต่อความต้องการของภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรมได้อย่างแท้จริง 
ด้านนายสุรพล กล่าวว่า จากนี้ไป สคช. และ JMAM จะร่วมมือกันพัฒนาบุคลากรด้วยมาตรฐานสมรรถนะ ด้านการบริหารในสายการผลิต ตั้งแต่การสร้างความยอมรับ ในภาคอุตสาหกรรมและผู้ประกอบวิชาชีพ การเชื่อมโยงข้อมูลซึ่งกันและกัน รวมถึงการแลกเปลี่ยนความรู้ ในการพัฒนาศักยภาพของกำลังคน ให้มีความรู้ความสามารถและมีทักษะเพิ่มขึ้น เพื่อรองรับการย้ายฐานการผลิตและการเคลื่อนย้ายแรงงาน ที่จะเข้ามาในประเทศ นอกจากนี้จะมีการส่งเสริมให้มีการเข้าสู่ระบบการประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ เพื่อเป้าการรับรองและยกระดับมาตรฐานในการประกอบอาชีพให้สูงขึ้น ตามระบคุณวุฒิวิชาชีพ ซึ่งจะทำให้กำลังแรงงงานได้รับการพัฒนาทั้งความรู้ความสามารถและทักษะ รวมถึงคุณวุฒิควบคู่กันไป ลงนามบันทึกความร่วมมือจะก่อให้เกิดประโยชน์โดยตรงกับการพัฒนาและยกระดับความสามารถ สมรรถนะของกำลังคนของประเทศไทย และนำไปสู่การพัฒนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพ ให้เป็นต้นแบบให้ได้รับการยอมรับในระดับสากลต่อไป

Mr. Atsushi Taniguchi กล่าวว่า JMAM รู้สึกภูมิใจที่ได้ร่วมมือกับ สคช. ในการสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรในสายงานผลิตของไทยอย่างเต็มที่ ซึ่ง JMAM จะทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมระหว่างการพัฒนาบุคลากรของไทยและญี่ปุ่น และจะมีส่วนร่วมในการพัฒนาบุคลากรชาวไทย โดยการปรับปรุงบุคลากรด้านการบริหารในสายการผลิตจนเสร็จสมบูรณ์ พร้อมเปิดการฝึกอบรมที่จะส่งเสริมให้กำลังแรงงาน ได้รับการรับรองทักษะและความสามารถ ทั้งจาก สคช. และ JMAM ต่อไป

ข่าวอื่นที่น่าสนใจ