ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสารและกิจกรรม

พ.ย.

สคช. รับมอบนโยบาย รองนายกฯ อนุทิน ร่วมผลิตทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ ด้วยคุณวุฒิวิชาชีพ

17.11.2566
368 View

17 พฤศจิกายน 2566  ณ กระทรวงศึกษาธิการ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เรียกหน่วยงานในกำกับดูแล ประกอบไปด้วย 4 กระทรวง 1 องค์การมหาชน คือ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงแรงงาน กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) รับมอบนโยบายถึงแนวทางความร่วมมือผลิตทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ สร้างจิตสำนึกในความเป็นไทย เพื่อดำเนินนโยบายสอดประสานและส่งเสริมซึ่งกันและกัน โดยสถาบันคุณวุฒวิชาชีพ มีนางสาวจุลลดา มีจุล ผู้อำนวยการสถาบัน เข้าร่วมรับมอบนโยบาย พร้อมด้วย พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นางสาวศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน รวมถึงผู้บริหาร แต่ละกระทรวง เข้าร่วมรับฟัง

นายอนุทิน กล่าวว่า สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) จะเป็นหน่วยงานที่มีความสำคัญ ในการพัฒนาทักษะ และให้ประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพ เพื่อรับรองความสามารถ และทักษะฝีมือในการทำงาน ให้กับผู้ที่ขาดโอกาสทางการศึกษาและไม่มีปริญญา แต่มีความสามารถ ทักษะพิเศษ และมีความเชี่ยวชาญเฉพาะ ซึ่งจะได้นำประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพ เพื่อเพิ่มโอกาสในการทำงานของประชาชนตามความสามารถ และประกอบอาชีพที่สุจริตต่อไป.

ข่าวอื่นที่น่าสนใจ