ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสารและกิจกรรม

ต.ค.

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ - ทีมดีแทคเน็ตทำกิน หารือการพัฒนาคน เพื่อคนทำมาหากิน

05.10.2565
16,203 View

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ - ทีมดีแทคเน็ตทำกิน หารือการพัฒนาคน เพื่อคนทำมาหากิน 

คุณอรอุมา ฤกษ์พัฒนาพิพัฒน์ ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานสื่อสารองค์กรและความยั่งยืน ดีแทค พร้อมคณะเข้าพูดคุยหารือแนวทางการทำงานร่วมกับ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) นำโดยนายพิริยพงศ์ แจ้งเจนเวทย์ รักษาการผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมคุณวุฒิวิชาชีพ โดยทีมดีแทคเน็ตทำกินให้ความสนใจในการเทียบเคียงสมรรถนะ E-commerce Literacy ที่ทีมดีแทคเน็ตทำกินมีกระบวนการฝึกอบรมความรู้ต่างๆ รองรับการติดปีกความรู้การทำธุรกิจในยุคดิจิทัลให้กับกลุ่มเป้าหมายที่มีทั้งผู้ประกอบอาชีพ หมู่บ้านท่องเที่ยวชุมชน กลุ่มเปราะบาง กลุ่มบุคคลทั่วไป และกลุ่มผู้ประกอบการรายย่อย โดยมองเห็นคุณค่าและประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตหากผู้ที่ผ่านการอบรมหรือเข้าสู่การประเมินตามมาตรฐานอาชีพในอนาคตจะได้รับคุณวุฒิวิชาชีพจากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพด้วย ซึ่งจะได้มีการหารือรายละเอียดความร่วมมือกันต่อไป

ข่าวอื่นที่น่าสนใจ