ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสารและกิจกรรม

ก.ย.

สคช. ร่วมเปิดมหกรรม Thailand Gems and Jewelry Fair 2022 เตรียมยกระดับกำลังคนให้มีมาตรฐานระดับสากล รองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ ของประเทศ

02.09.2565
8,033 View

นางสาววรชนาธิป จันทนู รองผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ร่วมเปิดมหกรรมแสดงสินค้าอย่างยิ่งใหญ่ ในงาน Thailand Gems and Jewelry Fair 2022 ที่สมาพันธ์สมาคมอัญมณี เครื่องประดับ และโลหะมีค่า (ประเทศไทย) ซึ่งเป็นองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ และสมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ จัดขึ้นเพื่อแสดงศักยภาพของอุตสาหกรรมอัญมณี และเครื่องประดับของไทย ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมส่งออกสำคัญของประเทศ โดยมีนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นายยรรยง พวงราช, นางพรทิวา นาคาศัย, คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์, นายสมชาย พรจินดารักษ์, Mr.Ken Lo,Chairman of HKJJA. และตัวแทนจากสมาคมอัญมณีและเครื่องประดับ ร่วมในงาน 

นางสาววรชนาธิป กล่าวว่า อุตสาหกรรมอัญมณีเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้แก่ประเทศ ทั้งเป็นศูนย์กลางทางการค้า ในการเจียระไนพลอยและเครื่องประดับด้วยมือที่สำคัญของโลก รวมถึงมีแรงงานที่มีฝีมือและทักษะสูง เป็นที่ต้องการในตลาดจำนวนมาก สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) หรือ สคช. พร้อมที่จะผลักดัน และพัฒนาผู้ที่อยู่ในอาชีพที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็น ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์อัญมณี เครื่องประดับ และโลหะมีค่า ให้มีโอกาสได้รับคุณวุฒิวิชาชีพ เพื่อจะเป็นส่วนหนึ่งในการยกระดับบุคลากรให้มีศักยภาพตามมาตรฐานในระดับสากล และช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศได้  

สำหรับสมาพันธ์สมาคมอัญมณี เครื่องประดับ และโลหะมีค่า (ประเทศไทย) ในฐานะองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ เตรียมดำเนินการประเมินสมรรถนะของบุคคลในกลุ่มอาชีพผู้จัดจำหน่าย ตั้งแต่ผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์อัญมณี ระดับ 1-4 ผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องประดับระดับ 1-3 และผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์โลหะมีค่าระดับ 1-3 ซึ่งจะทำหน้าที่ครั้งแต่การสื่อสารภาษาต่างประเทศในธุรกิจอัญมณี ความรู้พื้นฐาน การเตรียมสถานที่จัดจำหน่าย การส่งเสริมการขาย ไปจนถึงการซ่อมและบำรุงรักษาผลิตภัณฑ์อัญมณี เครื่องประดับ และโลหะมีค่าอีกด้วย

ข่าวอื่นที่น่าสนใจ