ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสารและกิจกรรม

มิ.ย.

สคช. ร่วมเวที “MICRO- CREDENTIALS EDUCATION SUMMIT 2020 จากประเทศมาเลเซีย

02.06.2565
6,453 View
สคช. ร่วมเวที “MICRO- CREDENTIALS EDUCATION SUMMIT 2020 จากประเทศมาเลเซีย
นางสาวจุลลดา มีจุล รองผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ พร้อมด้วยนางสาวโอมิกา บุญกัน รักษาการผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ เข้าร่วมงาน “MICRO- CREDENTIALS EDUCATION SUMMIT 2020” (MCES 2022) ณ โรงแรม Hilton Kuala Lumpur ประเทศมาเลเซีย โดยมี Mr.YB DATUKZAHIDI ZAINUL ABIDIN, Deputy Minister of Communication and Multimedia Malaysia เป็นประธานเปิดงาน โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนา จากหน่วยงานเอกชน และสถาบันการศึกษา ประเทศมาเลเซีย มากกว่า 200 คน
ในการนี้ นางสาวจุลลดา ได้เป็นวิทยากรพิเศษ บรรยายในงาน "the Micro-Credentials Education Summit (MCES) 2022 Kuala Lumpur" ถึงบทบาท การทำงานของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ในการพัฒนาศักยภาพกำลังคน และการนำ Digital Literacy IC3 มาใช้ในการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาเพื่อกำลังแรงงาน ให้ผู้บริหารจากกระทรวงศึกษาธิการ หน่วยงานภาครัฐและภาคการศึกษาระดับประเทศ ของประเทศมาเลเซีย ได้รับทราบภารกิจของสถาบันฯ อีกด้วย
ข่าวอื่นที่น่าสนใจ