ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสารและกิจกรรม

ธ.ค.

สคช.มอบประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพ ให้แก่ผู้ผ่านการทดสอบประเมินในเขตพื้นที่จังหวัดชลบุรี และจังหวัดใกล้เคียง จำนวน 172 คน

14.12.2565
6,455 View
นายสุรพล พลอยสุข ผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ร่วมในพิธีมอบประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพ ให้แก่ผู้ผ่านการทดสอบประเมินในเขตพื้นที่จังหวัดชลบุรี และจังหวัดใกล้เคียง จำนวน 172 คน โดยมีนายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธี
นายสุเทพ กล่าวว่าความสามารถ ความรอบรู้ในงาน ปัจจุบันมีความสำคัญจำเป็นอย่างยิ่ง เพราะการที่กำลังแรงงานคิดเป็นทำเป็น แก้ปัญหาและใช้นวัตกรรมเป็น ถือว่าเป็นศักยภาพในการพัฒนางานที่ตลาดแรงงานให้ความต้องการสูง โดยเฉพาะตลาดแรงงานในต่างประเทศ ซึ่งต้องการแรงงานทักษะสูงและได้การรับรองจากหน่วยงานรัฐ ซึ่งประเทศไทยมีสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) หรือ สคช. และกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ที่ให้การรับรองทักษะของกำลังแรงงาน โดยคุณวุฒิมีประโยชน์ในการพัฒนาและยกระดับตนเอง ทั้งในเรื่องการยกระดับค่าตอบแทน รวมถึงสามารถเก็บสะสมสมรรถนะเพื่อเทียบโอนรับคุณวุฒิทางการศึกษาได้ในอนาคต ซึ่งเป็นเรื่องที่ สคช. ผลักดันมาอย่างต่อเนื่อง และกระทรวงแรงงานเองพร้อมให้ความร่วมมือในการพัฒนากำลังแรงงานของประเทศด้วยเช่นกัน
สำหรับวันนี้เป็นการจัดพิธีมอบประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพ ให้แก่ผู้ผ่านการทดสอบประเมินในเขตพื้นที่จังหวัดชลบุรี และจังหวัดใกล้เคียง จำนวน 172 คน ประกอบด้วยสาขาวิชาชีพการบริการการศึกษา วิจัย และภาษา อาชีพผู้บริหารสถานศึกษา ระดับ 5,6 จำนวน 96 คน, สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพบุคคล สาขาบริการสุขภาพบุคคล อาชีพพนักงานให้การดูแล ระดับ 2 จำนวน 16 คน และสาขาวิชาชีพธุรกิจเสริมสวยและเสริมสร้างสุขภาพร่างกาย อาชีพช่างทำผมบุรุษ–สตรี ระดับ 4 จำนวน 60 คน
ข่าวอื่นที่น่าสนใจ