ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสารและกิจกรรม

พ.ย.

นางสาวจุลลดา มีจุล ผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ หารือ ร่วมกับ พล.ต.บรรพต สังข์มาลา ผู้บัญชาการโรงเรียนช่างฝีมือทหารสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ พ.อ.ชวลิต ประดิษฐ์นวกุล รองผู้บัญชาการโรงเรียนฯ และคณะผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนช่างฝีมือทหาร

28.11.2566
7,336 View
นางสาวจุลลดา มีจุล ผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ หารือ ร่วมกับ พล.ต.บรรพต สังข์มาลา ผู้บัญชาการโรงเรียนช่างฝีมือทหารสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ พ.อ.ชวลิต ประดิษฐ์นวกุล รองผู้บัญชาการโรงเรียนฯ และคณะผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนช่างฝีมือทหาร ถึงแนวทางความร่วมมือระหว่างโรงเรียนช่างฝีมือทหารและสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) โดยพล.ต.บรรพต ได้ให้ความสนใจเกี่ยวกับแนวทางการฝึกอบรมและเทียบคุณวุฒิกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพในหลักสูตรทางการศึกษาสำหรับทหารกองประจำการ แนวทางการพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตร ปวช. โรงเรียนช่างฝีมือทหารกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ รวมถึงระเบียบและกฎเกณฑ์ในการขอเป็นศูนย์ทดสอบและฝึกอบรมสำหรับโรงเรียนช่างฝีมือ ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมอาชีพให้แก่ทหารกองประจำการได้มีอาชีพที่มั่นคงและรายได้ที่สามารถเลี้ยงดูตัวเองได้ภายหลังปลดประจำการ ซึ่งทั้ง 2 หน่วยงานจะได้มีความร่วมมือกันในอนาคตต่อไป
ข่าวอื่นที่น่าสนใจ