ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสารและกิจกรรม

ม.ค.

สคช. - ฟู้ดแพชชั่น สร้างงาน สร้างรายได้ และให้คุณวุฒิวิชาชีพ สร้างความก้าวหน้าให้บุคลากรในองค์กร

18.01.2566
181 View
สคช. - ฟู้ดแพชชั่น สร้างงาน สร้างรายได้ และให้คุณวุฒิวิชาชีพ สร้างความก้าวหน้าให้บุคลากรในองค์กร
นางสาววรชนาธิป จันทนู รองผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ร่วมเปิดกิจกรรมทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ ประจำปี 2566 ของศูนย์การเรียนฟู้ดแพชชั่น บริษัท ฟู้ดแพชชั่น จำกัด ผู้ประกอบการธุรกิจร้านอาหารชื่อดัง อย่างบาร์บีคิวพลาซ่า ฌานา โภชา และเรดซัน เพื่อเป็นการเปิดโอกาสใหม่ในอาชีพ ให้กับกลุ่มนักเรียน นักศึกษา ได้มีการเรียนรู้และปฏิบัติงานให้ตรงตามมาตรฐานอาชีพ สร้างการยอมรับ สร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคในการให้บริการ โดยมีนางสาวนาทีรัตน์ บุญรัตน์ ประธานบริหารสายงานทรัพยากรบุคคล กล่าวเปิดกิจกรรม
นางสาววรชนาธิป กล่าวว่า หนึ่งในหัวใจสำคัญที่จะทำให้ธุรกิจเติบโตได้อย่างมีประสิทธิภาพ คือการพัฒนากำลังคนให้มีศักยภาพ บริษัท ฟู้ดแพชชั่น เป็นสถานประกอบการที่มีความพร้อมและเล็งเห็นความสำคัญ ในการพัฒนาศักยภาพพนักงานในองค์กร โดยเริ่มตั้งแต่ต้นน้ำ จากการนำหลักสูตรการฝึกอบรมเทียบเคียงความสอดคล้องกับมาตรฐานอาชีพ จากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ได้รับการฝึกฝนอย่างเป็นระบบ จากสถานประกอบการจริง ที่ไม่ได้จำกัดแค่ในห้องเรียน อาทิ พนักงานในร้านอาหาร ผู้ช่วยผู้จัดการร้านอาหาร ผู้จัดการร้านอาหาร รวมไปถึงอาชีพด้านการผลิตอาหารและเครื่องดื่มอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอีกด้วย พร้อมผลักดันให้ได้รับการรับรองด้วยคุณวุฒิวิชาชีพ ทั้งนี้ ก็เพื่อร่วมกันส่งเสริมให้พนักงานและนักเรียน นักศึกษา จากศูนย์การเรียนฯ มีโอกาส มีงาน มีรายได้ และยังมีคุณวุฒิวิชาชีพ ที่ช่วยสร้างความก้าวหน้าในอาชีพ ส่งผลให้สถานประกอบการได้รับประโยชน์จากบุคลากรที่มีศักยภาพ และเกิดการพัฒนาในองค์กรอย่างยั่งยืนต่อไป
ข่าวอื่นที่น่าสนใจ