ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสารและกิจกรรม

ต.ค.

สคช. ร่วมแสดงความยินดี 20 ปี วันสถาปนาสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ

07.10.2565
14,520 View

สคช. ร่วมแสดงความยินดี 20 ปี วันสถาปนาสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ

วันที่ 7 ตุลาคม 2565 นางสาววรชนาธิป จันทนู รองผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ เป็นตัวแทนสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) หรือ สคช. ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสครบรอบ 20 ปี วันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ กระทรวงการคลัง โดยมีนางแพตริเซีย มงคลวนิช ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ ให้การต้อนรับ

สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจในการบริหารหนี้สาธารณะให้มีต้นทุนที่เหมาะสม พร้อมพัฒนาตลาดตราสารหนี้ไทยให้เป็นศูนย์กลางในภูมิภาคเอเชีย มีการบริหารจัดการและประเมินผลโครงการเงินกู้ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีการพัฒนาบุคลากร ระบบบริหารจัดการ ระบบข้อมูลและเทคโนโลยี พร้อมพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางข้อมูลที่ปรึกษา ทั้งนี้ ในอนาคตได้มีกำหนดก้าวต่อไปขององค์กร ตามแนวทาง BCG Economy Model โดยมุ่งระดมทุนเพื่อความยั่งยืน บูรณาการฐานข้อมูลหนี้สาธารณะ รวมถึงพันธบัตรแบบไร้ใบตราสารผ่านเทคโนโลยี Blockchain ต่อไป

ข่าวอื่นที่น่าสนใจ