ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสารและกิจกรรม

พ.ค.

HRDK เยี่ยมบ้าน สคช. หารือแนวทางสนับสนุนกำลังแรงงานไปทำงานที่เกาหลี

17.05.2565
316 View

ผู้บริหารจาก Human Resources Development Service of Korea (HRDK)  นำโดย Mr. Kim Young Dong  ผู้อำนวยการศูนย์ EPS ประจำประเทศไทย  พร้อมด้วย Ms. Eunhye Jo  ผู้จัดการ Global HRD Cooperation Department  และ Ms. E-seul Seo ผู้ช่วยผู้จัดการ Global HRD Cooperation Department  เข้าพบ  นายสุรพล พลอยสุข  ผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ  และนางสาวจุลลดา มีจุล  รองผู้อำนวยการสถาบันฯ  เพื่อร่วมหารือในการสร้างความร่วมมือ ในการเทียบเคียงเกณฑ์ ในการประเมินทักษะกำลังคนในประเทศไทย ที่ต้องการไปทำงานที่สาธารณรัฐเกาหลี  พร้อมส่งเสริมให้คนไทยที่กลับจากการทำงานไปต่างประเทศ ได้มีโอกาสเข้าสู่การรับรองด้วยระบบคุณวุฒิวิชาชีพ ด้วยวิธีเทียบโอนประสบการณ์การทำงาน เพื่อนำไปสู่โอกาสในการหางานที่ดีขึ้นต่อไป

ข่าวอื่นที่น่าสนใจ