ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสารและกิจกรรม

มี.ค.

ศิริราช พบ สคช. สนใจแนวทางการจัดทำมาตรฐานอาชีพ พร้อมผลักดันบุคลากรให้ได้การรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ

10.03.2566
4,125 View
ศิริราช พบ สคช. สนใจแนวทางการจัดทำมาตรฐานอาชีพ พร้อมผลักดันบุคลากรให้ได้การรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ
นางสาววรชนาธิป จันทนู รองผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ พร้อมคณะผู้บริหารสถาบันฯ ประชุมหารือร่วมกับนายแพทย์ชนินทร์ ลิ่มวงศ์ รองคณบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล พร้อมด้วยผู้บริหารด้านทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลศิริราช ซึ่งให้ความสนใจแนวทางการจัดทำมาตรฐานอาชีพของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ซึ่งนางสาววรชนาธิป ได้อธิบายถึงกระบวนการต่างๆ ก่อนจะเกิดเป็นมาตรฐานอาชีพที่สามารถเป็นเครื่องมือวัดสมรรถนะต่างๆ ในการทำงาน จนนำไปสู่การทดสอบ ประเมิน เพื่อให้การรับรองด้วยคุณวุฒิวิชาชีพ ซึ่งโรงพยาบาลศิริราชได้เตรียมศึกษาเพื่อจับคู่งานตำแหน่งภายในกับมาตรฐานอาชีพ เพื่อนำไปสู่การวางแผนดำเนินการระยะต่อไป
นายแพทย์ชนินทร์ ระบุว่าศิริราชเตรียมดำเนินโครงการ ศิริราช Academy จัดการอบรม พัฒนาบุคลากรภายในองค์กร รวมถึงจะมีการเปิดรับบุคคลภายนอกในอนาคต หากสามารถดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรฐานอาชีพและนำไปสู่การรับรองคุณวุฒิวิชาชีพได้ก็จะถือเป็นประโยชน์อย่างมาก นอกจากนี้จะผลักดันให้บุคลากรของศิริราชให้เข้าใช้บริการสร้างแฟ้มประวัติส่วนบุคคลผ่านระบบ E-Portfolio ซึ่งจะช่วยเปิดโอกาสในการพัฒนาตัวเองจากการฝึกอบรม รวมถึงเป็นช่องทางในการสรรหาบุคลากรเข้าทำงานได้จากแพลตฟอร์มนี้ นอกจากนี้ยังให้ความสนใจในเรื่องการขึ้นเป็นองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามาตรฐานอาชีพในสาขาอาชีพที่เกี่ยวข้องด้วย
ข่าวอื่นที่น่าสนใจ