ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสารและกิจกรรม

ม.ค.

สคช. ลุยต่อ!! หารือ ฟอร์ด มอเตอร์ นำคุณวุฒิวิชาชีพไปใช้ในสถานประกอบการ ตั้งเป้ายกระดับบุคลากรทั้งระบบ

20.01.2566
6,796 View
สคช. ลุยต่อ!! หารือ ฟอร์ด มอเตอร์ นำคุณวุฒิวิชาชีพไปใช้ในสถานประกอบการ ตั้งเป้ายกระดับบุคลากรทั้งระบบ
นายสุรพล พลอยสุข ผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ พร้อมด้วยนางสาววรชนาธิป จันทนู รองผู้อำนวยการ นำทีมสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ร่วมพูดคุยหารือแนวทางการทำงานร่วมกับ บริษัท ฟอร์ด มอเตอร์ คัมปะนี (ประเทศไทย) จำกัด นำโดย นางสาวสุขกมล โสภาโชติ ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล นายจิรวัฒน์ จีระดีพลัง ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล นายธรรมศักดิ์ อภิบาลวรกุล ผู้จัดการทั่วไป พร้อมด้วยนายสถิรยุทธ แสงสุวรรณ รองประธานบริษัทฯ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท ออโต้อัลลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (AAT) ผู้ผลิตรถยนต์ฟอร์ด และมาสด้า ในการร่วมกันพัฒนาและยกระดับพนักงานของฟอร์ด ด้วยคุณวุฒิวิชาชีพ ผ่านศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมบุคลากรฟอร์ด (Ford Learning Center) เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร ให้มีความพร้อมในการให้บริการระดับสากล
นายสุรพล กล่าวว่า บริษัท ฟอร์ด มอเตอร์ คัมปะนี (ประเทศไทย) จำกัด เป็นสถานประกอบการขนาดใหญ่ ที่มีบุคลากรในเครือข่ายทั้งสายการผลิตและบริการ มีความพร้อมในทุกมิติ ในการนำคุณวุฒิวิชาชีพไปช่วยเติมเต็มและยกระดับกำลังแรงงานให้มีมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล เพิ่มโอกาสก้าวหน้าในอาชีพ ด้วยการเลื่อนขั้น เลื่อนตำแหน่ง และมีรายได้ที่เพิ่มขึ้น ส่งเสริมให้เป็นกำลังแรงงานคุณภาพ ซึ่งสามารถเป็นต้นแบบของสถานประกอบการขนาดกลาง และขนาดเล็กในการยอมรับคุณวุฒิวิชาชีพต่อไป
นางสาวสุขกมล กล่าวว่า Ford Learning Center เป็นศูนย์ฝึกอบรมช่างเทคนิค และดีลเลอร์ในประเทศ ด้วยการส่งเสริมให้มีการฝึกปฏิบัติจริง เพื่อพัฒนาผู้ให้บริการได้ดียิ่งขึ้น สร้างการเรียนรู้ใหม่ๆ ให้กับบุคลากร ทั้งนี้ เห็นว่าระบบคุณวุฒิวิชาชีพ จะมาตอบโจทย์การพัฒนากำลังแรงงานทั้งระบบได้อย่างเป็นรูปธรรม
การหารือกับบริษัท ฟอร์ด มอเตอร์ คัมปะนี (ประเทศไทย) จำกัด เกิดขึ้นต่อเนื่องจากความร่วมมือระหว่าง สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ และ AAT ซึ่งเป็นต้นแบบของสถานประกอบการขนาดใหญ่ ที่ให้การยอมรับในประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถ และทักษะในการประกอบอาชีพของกำลังแรงงาน พร้อมส่งเสริมพนักงานในบริษัทกว่า 2,000 คน ได้เข้าสู่การรับรองด้วยคุณวุฒิวิชาชีพ เพื่อเป็นกำลังแรงงานที่มีคุณภาพ สร้างความมั่นคงทางรายได้ และความก้าวหน้าในอาชีพในสถานประกอบการมาแล้ว
ข่าวอื่นที่น่าสนใจ